„Esküszöm Apollónra, az orvosra, Aszklépioszra és Hygieiára, Panakeiára, valamint tanúként hívom az összes isteneket és istennőket, hogy erőimhez képest és megítélésemnek megfelelően eskümet és ezt a szerződést teljesíteni fogom.

Azt, aki engem erre a művészetre megtanított, szüleimmel azonosnak fogom tekinteni, életem meg fogom vele osztani, ha szüksége mutatkoznék, gondozni fogom őt. Fiú utódait testvéremnek fogom tekinteni, és ha el akarják sajátítani, őket is meg fogom erre a művészetre ellenszolgáltatás és szerződés megkötése nélkül tanítani.

Előadásokkal és a képzés mindem más módjával segíteni fogom tulajdon fiaimat, tanítóim fiait és mindazon tanulókat, akik orvosok gyakorlatának szokásai szerint a szerződést aláírták, és az esküt letették, de rajtuk kívül senki mást nem. Minden erőmmel azon leszek, hogy megítélésem szerint az étrendi szabályok megtartásával betegeim javát szolgáljam, de nekik kárt és jogtalan sérelmet ne okozzak. Senkinek, még akkor sem, ha kifejezetten kérne erre, nem fogok halált okozó gyógyszert adni, és senkit sem fogok ennek megfelelő tanáccsal sem ellátni, hasonlóképpen, asszonynak nem fogok magzatelhajtó szert kiszolgáltatni.

Becsületesen és lelkiismeretesen fogom életem és művészetem őrizni. Sohasem fogok hólyagköves betegeket műteni, hanem helyet adok ilyenkor a sebész kézműveseknek, akiknek ebben tapasztalatuk van. Akárhány házban jelenjek is meg, betegeim hasznára fogok oda belépni, és távol fogom magam tartani minden szándékos jogtalanságtól és egyéb erkölcstelenségtől, beleértve az asszonyokkal, valamint férfiakkal, legyenek azok akár szabadok, akár rabszolgák, létesítendő nemi kapcsolatokat. Mindarról, amit a gyógykezelés során, vagy azon kívül az emberek életében látok, vagy amiről hallomásból tudomást szerzek, s ami abból nem tartozik a nyilvánosság elé, hallgatni fogok, és titokban tartom.

Ha eskümnek eleget teszek, és azt nem sértem meg, úgy élvezhessem életem és művészetem, váljak híressé minden ember szemében, minden időben, ha pedig megszegem eskümet, és hitszegővé válnék, legyen mindennek ellentéte a részem.”

 

Hippokrates (élt Kr.e. 400 körül)